MÁY ẤP TRỨNG GÀ MINI CP PLUS TẠI HÀ NỘI - NỞ TRÊN 98%

http://mayaptrunghanoi.com


Ít tiền nhưng làm chắc

Hiện tỉnh Quảng Trị có 18 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), 11 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 51 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 37 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM đạt xấp xỉ 430.715 triệu đồng.

Sáng suốt trong nhận định

Ông Võ Văn Hưng - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị, Phó trưởng BCĐ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh cho biết đến cuối tháng 9/2016, tất cả 13 xã đạt chuẩn NTM năm 2016 đã tổ chức đón nhận Bằng công nhận.

16-13-12_ntm-qung-tri
Quảng Trị luôn quan tâm đến tái cơ cấu nông nghiệp trong xây dựng NTM
 

Điều quan trọng là do ngay từ đầu UBND tỉnh Quảng Trị và BCĐ có chủ trương sáng suốt là làm chắc, chứ không chạy theo thành tích, đuổi theo số lượng các xã đạt chuẩn NTM nên tránh được tình trạng nợ xấu trong việc đầu tư xây dựng NTM. UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chọn 13 xã để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực ngân sách hỗ trợ thực hiện đạt chuẩn.

Năm 2016, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được phân bổ cho 117 xã trên địa bàn. Trong đó nguồn ngân sách Trung ương tập trung ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã nghèo thuộc các huyện nghèo, xã nghèo thuộc huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đạt trên 15 tiêu chí.

Theo đó, tổng nguồn vốn được phân bổ cho đầu tư cơ sở hạ tầng là 95.600 triệu đồng.Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho NTM là 79.300 triệu đồng; nguồn ngân sách tỉnh là 16.300 triệu đồng.

Hiện nay, đối với những dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 đã được thông báo danh mục để triển khai thực hiện, đối với những dự án khởi công mới UBND tỉnh đang trình Bộ KH-ĐT thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Thực hiện kế hoạch đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị có 2 huyện đạt chuẩn NTM nên UBND tỉnh chọn 2 huyện là Vĩnh Linh và Cam Lộ để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và tái cơ cấu sản xuất không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, phối hợp với 2 huyện Vĩnh Linh và Cam Lộ xây dựng kế hoạch đăng ký đạt chuẩn để tổ chức kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Cùng với nguồn vốn trên, năm 2016, UBND tỉnh phân bổ thêm 3.600 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MQTG xây dựng NTM để hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân, tập trung ưu tiên hỗ trợ cho 16 xã vùng biển chịu ảnh hưởng của hiện tượng ô nhiễm môi trường biển và 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016 nhằm hỗ trợ cho ngư dân chuyển đổi ngành nghề, ổn định sản xuất. Hướng đến chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập về lâu dài.
 

Huy động hơn 430.715 triệu đồng

Đến nay, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của Quảng Trị đạt hơn 430.715 triệu đồng. Bên cạnh các nguồn lực đầu tư trực tiếp, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các chính sách cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổng doanh số cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn 9 tháng đầu năm 2016 là 3.160.000 triệu đồng, dư nợ cho vay là 5.143.000 triệu đồng, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân.

Ngoài ra, các địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực khác để đầu tư cơ sở hạ tầng cấp xã. Đến nay, số xã đạt tiêu chí về giao thông là 28/117 xã; số xã đạt tiêu chí thủy lợi là 56/117 xã; số xã đạt tiêu chí điện là 109/117 xã; số xã đạt tiêu chí chợ có 84/117 xã; số xã đạt tiêu chí về trường học có 42/117 xã; số xã đạt tiêu chí bưu điện là 107/117 xã; số xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là 28/117 xã; số xã đạt tiêu chí về nhà ở là 61/117 xã.

Mặc dù nguồn vốn huy động chưa được nhiều, ngân sách khó khăn, nhưng tỉnh Quảng Trị cố gắng hết mình đầu tư kinh phí để các xã có thêm điều kiện vật chất xây dựng hoàn thành từng tiêu chí một.

Đến nay, tổng tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh Quảng Trị là 12,04 tiêu chí/xã, tăng 0,3 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015. Cụ thể có 18 xã đạt 19 tiêu chí, 11 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 51 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 37 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí.

Ông Võ Văn Hưng cho biết những xã đã đạt chuẩn NTM rồi thì tiếp tục phát huy và giữ vững các tiêu chí, các xã gần đạt thì cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch. Cốt lõi của xây dựng NTM là làm cho người nông dân không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, có cuộc sống tốt hơn.

Ông Võ Văn Hưng băn khoăn, trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương hạn chế, hàng năm tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách 20 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM. Tỉnh cũng đã ban hành quy chế về khen thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM bằng các công trình xây dựng.

Tuy nhiên, nếu theo quy định của Trung ương phải trích ngân sách tỉnh để hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã cho các xã đạt chuẩn còn lại thì ngân sách tỉnh sẽ không đáp ứng được. Do đó, đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương xem xét đề xuất nguồn khen thưởng hợp lý đối với các địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh Quảng Trị.

 

Tác giả bài viết: LÂM QUANG HUY

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây